Menu

Programmering och artificiell intelligens Arkiv

AMOS – populär BASIC-dialekt till Amiga

AMOS är en BASIC-dialekt som lanserades till hemdatorn Amiga 1990 och var väldigt populär under större delen av 90-talet. När man köpte sin Amiga fick man med ett programmeringsspråk kallat Amiga BASIC på en av disketterna, men det var ganska krångligt och dåligt anpassat för Amigans multimediafunktioner. Istället kom AMOS att blir det populäraste språket

Programmering, den friaste ingenjörskonsten

Programmering och mjukvaruingenjörsskap skiljer sig från de flesta andra ingenjörsgrenar på så sätt att de inte kräver några dyra maskiner eller annan infrastruktur för att utveckla sina produkter och tjänster. Åtminstone inte inledningsvis, innan eventuell uppskalning sker. På så sätt är det en väldigt tillgänglig gren av teknologins värld, även för dem som inte har

Programmering enklare än någonsin idag

Det har aldrig varit så lätt att lära sig programmera som det är idag. Förr i tiden var man tvungen att lära sig skriva krångliga textkommandon och minsta missade semikolon i koden kunde då göra att programmet inte fungerade som det skulle. BASIC på Commodore 64 Många som idag arbetar inom svenska spelutvecklingsföretag växte upp

Robotberöring eller mänsklig beröring?

Idag talas det mycket om robotar och den Artificiella Intelligensen. Samhället har börja fundera, teoretisera och relativisera vilka behov som kan fyllas av en robothjärna. Men när Emile Durkheim, en av våra kändaste sociologer, skrev en bok om människans behov av närhet och gemenskap, så drog han slutsatsen att ett splittrat och kallt kollektiv ökar

Lär dig programmera!

Att lära sig programmera är både roligt och nyttigt. Det finns många sätt att lära sig programmera. Förslagsvis kan du gå en högskoleutbildning inom området. Läser du till exempel ett ingenjörsprogram inom informationsteknik eller datateknik ingår det obligatoriska programmeringskurser i programmet. Det finns också fristående kurser på högskolor eller universitet som du kan läsa. För

Dataprogrammering är inte bara för proffs

Alla kan lära sig programmera! Men det kräver en hel del tid och mycket ansträngning. Programmering är en komplicerad verksamhet som kräver att man är duktig på logiskt tänkande och man ska gärna ha fallenhet för matematik. Men det finns gott om kurser man kan gå. Högskolorna och universiteten erbjuder bland annat fristående kurser inom

Generationsklyfta när det kommer till programmering

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad så skapas det även nya jobb medan andra jobb försvinner. Det är en del av utvecklingen framåt men det kan vara svårt för samhället att hänga med. Speciellt när det sker i en rasande fart och utbildningsnivån inte håller måttet för den dagens utveckling. Ett exempel

Robotar i vardagen

Robotar börjar sakta men säkert utvecklas till att bli allt smartare och billigare för konsumenter. Många tycker dock att den här utvecklingen sker långsamt. Tar man en titt tillbaka i historien så var det många som spådde och siade om att vi vid 2000-talet skulle ha städrobotar hemma och flygande bilar. Vi är inte riktigt

Bitcoin

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta. Alltså en valuta som kännetecknas av att den inte representeras av fysiska föremål utan bara existerar i elektronisk form. Värdet på bitcoins har fluktuerat kraftigt under de senast åren men i år har det ändå varit en stark uppgång. Många klippare har blivit rika på att investera i denna

Smarta robotar

Tidigare var roboten framför allt ett hjälpmedel inom industrin där den utförde arbetsuppgifter som var för tunga, monotona eller farliga för människor. Den klassiska industriroboten kommer tveklöst att finnas kvar och ytterligare effektivisera produktionsindustrin, men mycket av robotutvecklingen idag är att få fram robotar som är så intelligenta som möjligt. Målet är autonoma robotar som
pinstagram