Menu

Lär dig datadrivet, personligt ledarskap

Vad är ett datadrivet ledarskap?

Kombinationen av ledarskap, programmering och analys av data bildar tillsammans det datadrivna ledarskapet. Detta är ett ledarskap med större träffsäkerhet i beslut och agerande eftersom du först analyserar data och därefter agerar med detta som grund. När ny programmering utförs finns det en större säkerhet i att den utformas direkt för målgruppen och när ny data på nytt samlas in och analyseras kan du återigen fatta optimerade beslut.

Personligt ledarskap

Vad är personligt ledarskap, och varför är det så viktigt?

Det finns mängder av kurser och böcker om ledarskap, men det är få som dyker på djupet i ett personligt ledarskap. Exempelvis har Mgruppen en ledarskapsutbildning som är personligt utformad för varje individ och specifik situation som den individen möter. Utbildningen riktar in sig på ledarskapets emotionella delar för att man ska förstå sig själv, hur man påverkar andra och bli stärkt inifrån.

Nytänkande och nya förutsättningar

Mgruppens ledarskapsutbildning är en möjliggörare för deltagarna och ger också möjlighet till att testa nya idéer och alternativ till agerande i en trygg miljö. Det skapas en ny verktygslåda efter de nya förutsättningarna och kanske till och med en ny inriktning. Utbildningen är lösningsorienterad men har också inslag ifrån framtiden, det vill säga den förbereder ledaren på i stort sett vad som helst – och man lär sig att nyttja förändring och skapa utveckling ur den. Att utforska nya vägar och ett nytt beslutsfattande normaliseras. Känslan av att göra fel i det okända normaliseras också, vilket gör att man som ledare blir modigare och vågar mer. Mgruppen utmanar sina deltagare i en trygg miljö som gör att även de mest vågade idéerna framstår som helt normala.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *