Menu

Frilansa som programmerare

Allt fler programmerare vill frilansa i stället för att vara anställda. Undersökningar har också visat att de programmerare som frilansar känner en högre grad av tillfredsställelse i sin arbetssituation jämfört med de som har fast jobb. Friheten och möjligheten till kompetensutveckling inom de områden som känns mest intressanta lockar många.

Även om det innebär mycket frihet att driva eget företag finns det också en risk att du inte får betalt för dina tjänster. Därför kan det vara klokt att använda företagstjänster från Intrum som hjälper dig med hantering av krav och inkasso. Om kunden inte betalar kan du få problem med ekonomin i företaget och även privat. Men om du lämnar över dina inkassoärenden till Intrum ökar kundens betalningsvilja och dina fordringar blir prioriterade.

Frihet i att frilansa

Majoriteten av dagens utvecklare är nöjda med sina jobb; över 90 % uppger att de tycker om sitt arbete. De som är mest nöjda är de som har valt att frilansa. Bland frilansarna är 76 % nöjda medan 60 % av de fast anställda uppger samma sak. Detta har framkommit i en undersökning utförd av Novus bland 200 programmerare.

Coronapandemin har också lett till att allt fler svenskar har blivit positiva till att arbeta inom frilansarbete. Bland dagens anställda uppger fyra av tio svenskar att de kan tänka sig att i framtiden börja arbeta som frilansare. En femtedel av de tillfrågade säger att de kan frilansa med samma yrke som de har i nuläget och en fjärdedel är positiva till att börja frilansa inom ett annat yrke. Det män ser som mer positivt med att frilansa är att de får en högre lön. Kvinnor svarar att de har större möjlighet att styra vilka tider de arbetar och de har också fler möjligheter att göra verklighet av sina drömmar och idéer.

Förutom att ge hjälp med inkassohantering har Intrum också en stor databas och flera avancerade analysverktyg. De kan på detta sätt analysera dina kunders vanor vad gäller betalningar och se skillnad på vilka som har lättare eller mer svåra ekonomiska problem. Utifrån detta kan de välja vilka åtgärder de sätter in för att se till att du får betalt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *