Menu

Utbildningar inom programmering

IT-branschen växer hela tiden, och med den växer även nya yrken fram som tidigare inte existerat. Ett av dessa yrken är programmerare, och det är ett yrke som är i allt större efterfrågan. Om man funderar på en karriär inom IT-branschen är det med andra ord en bra bana att slå sig in på.

De flesta universitet och högskolor i Sverige har dock inga renodlade utbildningar till programmerare. Vill man gå en längre utbildning får man därför välja exempelvis Kungliga Tekniska Högskolans utbildningar till högskoleingenjör med inriktningar som datorteknik eller elektronik och datateknik eller informationsteknik. Inom samtliga dessa utbildningar ingår en eller flera kurser i programmering. På flera av lärosätena i landet går det dock att läsa kurser i programmering som fristående kurser, så även på KTH.code-1076536_960_720

En av de kurser de erbjuder kallas helt enkelt Programmering I, och den följs av Programmering II. För att vara behörig till Programmering II måste man dels ha genomgått den första kursen i programmering, dels en annan fristående kurs med namnet Algoritmer och datastrukturer. För Programmering I krävs ingen särskild behörighet. Under kursens gång får studenterna bland annat lära sig grunderna i ett programmeringsspråk, gå igenom datastrukturer och arbeta med algoritmisk problemlösning och objektorienterad programmering.

En annan kurs i programmering som erbjuds på KTH är den som helt enkelt kallas ”Programmering, grundkurs”. Den är något mer omfattande än kurserna ovan, som vardera är på 7,5 högskolepoäng, medan grundkursen är på 8 högskolepoäng. Kursens huvudfokus ligger på att studenterna ska lära sig grunderna i ett imperativt programmeringsspråk, och att de ska ges de förutsättningar som behövs för att fortsätta sina studier inom programmering. För att få godkänt på kursen måste studenterna vid kursens slut kunna skriva strukturerade program i det språk som kursen har fokuserat på.

Självklart är detta bara ett litet urval ur de många kurser i programmering som ges vid bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet, liksom de flesta lärosäten i landet. Programmering är ett ämne för framtiden, och det är här för att stanna.

Om du vill ha hjälp med att hitta ett jobb snabbt efter att du avslutat dina studier i programmering, och du letar efter ett modernt rekryteringföretag i Stockholm, ska du gå in på Nextu.se. Då kommer du inte att gå arbetslös länge.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *