Menu

Smarta robotar

Tidigare var roboten framför allt ett hjälpmedel inom industrin där den utförde arbetsuppgifter som var för tunga, monotona eller farliga för människor. Den klassiska industriroboten kommer tveklöst att finnas kvar och ytterligare effektivisera produktionsindustrin, men mycket av robotutvecklingen idag är att få fram robotar som är så intelligenta som möjligt. Målet är autonoma robotar som med hjälp av avancerade algoritmer för artificiell intelligens har möjlighet att utvecklas och lära sig själva och varandra. Den här typen av ”sociala” robotar skulle i framtiden kunna utföra många fler arbetsuppgifter än idag, till exempel inom vårdyrken.

Framtidens robot kräver mindre programmering av användaren

Eftersom robotar integreras i fler och fler delar av samhället, till exempel är de vanligare inom jordbruket, så måste gränssnitten för att programmera roboten bli mindre komplicerade och mer tillgängliga. Det måste helt enkelt bli mycket enklare för användare utan specialistkunskaper att kunna samarbeta med robotar. Ett exempel på den är till exempel YuMi från ABB Robotics, en liten tvåarmad robot som lär sig arbetsuppgifter genom att man tar tag i robotens händer och utför det som ska göras. I framtiden är tanken att den här typen av robotar till exempel ska kunna användas som en hjälpande hand inom vården. Andra arbetsuppgifter som intelligenta robotar med avancerad artificiell intelligens skulle kunna utföra är till exempel inom kundtjänst och försäljning.

Robotar och sakernas internet

Robotar är en naturlig del av sakernas internet, vilket förenklat innebär att fysiska objekt blir kopplade till internet för att både få uppdateringar och instruktioner men också samla upp och analysera användardata. Till exempel kan autonoma robotar få information och kunskaper från andra enheter. Ett vardagligt exempel skulle kunna vara självlärande program som håller koll på hushållets ekonomi och som hela tiden analyserar inkomster och utgifter och samtidigt har koll på och analyserar ekonomisk information online. En robot skulle i framtiden kunna fungera som en mycket kunnig personlig bankman som ger välgrundade förslag om sparformer, räntor och aktiehandel, vilka investeringar som vore bra och om det går att spara sig ur en ekonomisk knipa eller om det behövs ett sms lån när det saknas pengar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *