Menu

Programmering i grundskolan

Med tillskottet av programmering i matematikundervisningen redan från lågstadieklass finns det idag bättre förutsättningar än någonsin att argumentera för att programmeringen är framtiden. Redan 2017 kunde man läsa om hur programmeringen istället för att bli ett eget ämne skulle genomsyra undervisningen på ett mer

Skapa enkäter utan programmering

Om du har utvecklat en ny app eller någon annan form av mjukvara blir det förr eller senare dags att låta en grupp användare testa produkten. Beroende på vilken teknisk lösning ni har använt er av under utvecklingen kan ni få tillgång till stora

Frilansa som programmerare

Allt fler programmerare vill frilansa i stället för att vara anställda. Undersökningar har också visat att de programmerare som frilansar känner en högre grad av tillfredsställelse i sin arbetssituation jämfört med de som har fast jobb. Friheten och möjligheten till kompetensutveckling inom de områden

Driva eget företag som programmerare

Programmerare är en eftertraktad yrkesgrupp. Enligt branschorganisationen IT- och Telekomföretagen kommer efterfrågan på programmerare bara att öka. Det underlättar att driva eget företag som programmerare om det är ett eftertraktat yrke. Oavsett om du redan driver ett eget bolag eller är i uppstartsfasen är

Vad är programmering?

Programmering är något som berör alla människor i samhället varje dag. Det handlar exempelvis om att mobiltelefonen är programmerad för att fungera på ett visst sätt som gör det enkelt för användaren att kunna navigera mellan olika appar. Men det kan också handla om

AMOS – populär BASIC-dialekt till Amiga

AMOS är en BASIC-dialekt som lanserades till hemdatorn Amiga 1990 och var väldigt populär under större delen av 90-talet. När man köpte sin Amiga fick man med ett programmeringsspråk kallat Amiga BASIC på en av disketterna, men det var ganska krångligt och dåligt anpassat

Programmering, den friaste ingenjörskonsten

Programmering och mjukvaruingenjörsskap skiljer sig från de flesta andra ingenjörsgrenar på så sätt att de inte kräver några dyra maskiner eller annan infrastruktur för att utveckla sina produkter och tjänster. Åtminstone inte inledningsvis, innan eventuell uppskalning sker. På så sätt är det en väldigt

Programmering enklare än någonsin idag

Det har aldrig varit så lätt att lära sig programmera som det är idag. Förr i tiden var man tvungen att lära sig skriva krångliga textkommandon och minsta missade semikolon i koden kunde då göra att programmet inte fungerade som det skulle. BASIC på

Robotberöring eller mänsklig beröring?

Idag talas det mycket om robotar och den Artificiella Intelligensen. Samhället har börja fundera, teoretisera och relativisera vilka behov som kan fyllas av en robothjärna. Men när Emile Durkheim, en av våra kändaste sociologer, skrev en bok om människans behov av närhet och gemenskap,

Lär dig programmera!

Att lära sig programmera är både roligt och nyttigt. Det finns många sätt att lära sig programmera. Förslagsvis kan du gå en högskoleutbildning inom området. Läser du till exempel ett ingenjörsprogram inom informationsteknik eller datateknik ingår det obligatoriska programmeringskurser i programmet. Det finns också
pinstagram