Menu

Skapa enkäter utan programmering

Om du har utvecklat en ny app eller någon annan form av mjukvara blir det förr eller senare dags att låta en grupp användare testa produkten. Beroende på vilken teknisk lösning ni har använt er av under utvecklingen kan ni få tillgång till stora mängder användardata genom produkten i sig. Det kan förstås också vara en bra idé att fråga användarna vad de tyckte om appen. Ett sätt att göra det är att utforma en enkät som du skickar ut till testgruppen.

Ungapped erbjuder ett enkätverktyg för att göra snygga digitala enkäter. Det bästa av allt är att det är enkelt. Du behöver inga avancerade datakunskaper för att kunna skapa en ambitiös enkät med en layout som lockar mottagarnas intresse. Att enkäterna är snygga är förstås viktigt eftersom det ökar chansen att de du vill ha svar från faktiskt också kommer att svara på enkäten.

Inte bara designfunktioner

Verktyget innehåller dock inte bara användbara funktioner för design. Du får dessutom möjligheter att ställa in automatiska utskick, exempelvis påminnelser till dem som inte svarar på enkäten. Analysen av de svar du får in blir också enkelt tack vare den automatiska struktureringen av svaren som du får in. Med Ungapped är det lätt att överblicka resultatet och dra slutsatser som kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av mjukvaran. Just nu kan du testa Ungappeds enkätverktyg helt gratis.

Så vilken typ av enkät ska du skapa? I huvudsak skiljer man mellan två olika typer av frågeformulär: de med öppna frågor och de med flervalsfrågor. I det första fallet får de som svarar själva formulera sina svar, i det andra fallet är svaren definierade på förhand. Rent generellt kan man säga att flervalsfrågor har bättre svarsfrekvens helt enkelt därför att folk tenderar att inte vilja anstränga sig. Nackdelen med flervalsfrågor är att du inte får lika uttömmande svar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *