Menu

Programmering – att kommunicera med datorer

Det talas allt mer om programmering nu för tiden, både inom utbildnings- och arbetssektorn. I och med att datorer och andra sorters programmeringsbara apparater blir mer populära, förväntas fler människor kunna tala deras språk. Enligt SCBs statistik om internetanvänding för år 2020 uppger en betydlig andel av befolkningen att de använder internet varje dag. Även om andelen sjunker för åldersgrupper 65 år och uppåt, är det majoriteten av befolkningen i dessa åldrar. Enligt statistiken från 2017, har under 20 % män och ungefär 5 % kvinnor i åldrar 16-85, skrivit kod i något programmeringsspråk. Skillnaden är enorm. Datorer är överallt och används av alla, men trotts det kan relativt få programmera.

De olika programmeringsspråken

Att kalla programmering för ett språk är vilseledande för att det finns många olika programmeringsspråk som har skapats med olika syften. De flesta programmerare är ganska flexibla när det kommer till programmeringsspråk. Kan man ett språk är det mycket lättare att lära sig ett annat, för att det finns stora likheter mellan dem. De mest använda programmeringsspråken för tidig 2020 är JavaScript, HTML/CSS, och SQL. Alla dessa är språk som används huvudsakligen inom webbutveckling och databashantering. Sedan kommer Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, TypeScript, C++ och C. Python är mycket populärt och hamnar någonstans på den suddiga gränsen mellan skriptspråk och programmeringsspråk för allmänt ändamål, och anses av många vara ett bra nybörjarspråk. Java, C#, C++ och C har länge varit populära och används för nästan allt.

Varför behövs programmeringsspråk?

När man kommunicerar med datorn behöver man vara extra tydlig om man vill ge den instruktioner. Människor är intelligenta varelser och använder komplexa språk för att förmedla idéer. Datorer är enkla maskiner som i princip endast kan göra ett fåtal saker. Vi kan alltså inte säga ”visa bilden av en hund på skärmen” till vår dator. Utan att tydligt definiera vad det innebär att ”visa”, vad ”bild” och ”hund” är, och även var ”skärmen” ligger. Programmeringsspråk är därför enkla i grunden med ganska få ”ord”. Det som gör programmering komplex är hur man ”bygger upp” program.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *