Menu

Artificiell intelligens (AI)

 

Artificiell intelligens har länge fångat intresset hos såväl science fiction-författare som teknologientusiaster, men det är först på senare år som det har inkorporerats i vårt dagliga liv. Med artificiell intelligens avses den typen av programvara som låter maskiner interagera med oss på ett intelligent sätt. Medan den tidiga formen av artificiell intelligens inte var särskilt smart – åtminstone inte med våra mått mätt – har dagens maskiner en betydligt högre komplexitet. Det har gjort att det används i alltifrån sjukhusutrustning till bilar och rymdfarkoster. I takt med att artificiell intelligens får allt större spridning i vårt samhälle ökar också behovet av kunskap om hur det faktiskt fungerar.

AI research is highly technical and specialized, and is deeply divided into subfields that often fail to communicate with each other. Some of the division is due to social and cultural factors: subfields have grown up around particular institutions and the work of individual researchers. AI research is also divided by several technical issues. Some subfields focus on the solution of specific problems. Others focus on one of several possible approaches or on the use of a particular tool or towards the accomplishment of particular applications.

I vårt moderna samhälle kommer vi i kontakt med artificiell intelligens dagligen – utan att vi kanske tänker på det. När du köper en tågbiljett i automaten eller blir betjänad av en automatisk telefonsvarare är det enklare former av artificiell intelligens som utför dessa uppgifter. När du använder din smartphone är det artificiell intelligens på en högre nivå – och om du jobbar inom NASA eller på en datavetenskaplig universitetsinstitution kommer du ofta i kontakt med den allra senaste programvaran inom genren. Det står klart att nivån av artificiell intelligens har ökat överlag i samhället och den visar inga tecken på att avta.

Många förknippar artificiell intelligens med betydligt mer fantasifulla scenarion än bara en smart telefon eller telefonsvarare. Den utopiska framtidsvisionen har länge varit att tekniken i robotar ska bli så pass sofistikerad att de ska likna oss människor i större utsträckning. Tanken är att det skulle göra att roboten kunde ersätta många av våra mänskliga arbetsuppgifter. Det har redan skett idag – inte minst inom tunga industrier som biltillverkning och sågverk – och det har börjat implementeras i andra branscher också. Samtidigt väcker det etiska och filosofiska frågor om robotens plats i vårt mänskliga samhälle.

Den gemensamma nämnaren för all artificiell intelligens är programmering. Det är den som avgör hur väl roboten sedan utför sina uppgifter. Med en väl utformad kod har artificiell intelligens potential att vara ett viktigt hjälpmedel i våra liv, men en sämre programmerad robot tenderar att ha mycket begränsade arbetsområden.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *