Menu

Vanliga programspråk

 

Precis som att en skribent arbetar i ett särskilt språk – som svenska, engelska eller spanska – har också programmerare sina egna språk. Skillnaden är att det är ett språk som sällan fungerar som kommunikation mellan människor på gatan. Istället är syftet att få programvaran i datorer att fungera på rätt sätt. Det betyder att språket innehåller olika kommandon som gör att mjukvaran utför rätt åtgärder. Idag har programspråken blivit så pass komplexa att vi kan skapa avancerade datasystem som beräknar alltifrån morgondagens väder till jordens bana runt solen, men det finns också enklare programspråk för nybörjaren.


Om du är gammal i gemet och har programmerat datorer under en längre tid lär du minnas programspråket C. Classes_and_MethodsDet finns fortfarande i nya versioner, men det var framför allt i dess originalutförande under 1970-talet som C fick ett enormt inflytande i programmeringsbranschen. Det var en man vid namn Dennis Ritchie som utvecklade programspråket vid hans arbete på Bell Labs. Han ansåg att det behövdes ett enklare och mer strukturerat programspråk som skulle kunna användas på olika typer av plattformar. Med hjälp av C gick det plötsligt att överföra samma kod till olika datorer, vilket skapade nya möjligheter för interaktion och idéutbyte mellan programmerare.

Idag är det vanligare att använda sig av ett annat programspråk som i flera avseenden bygger på C. Det heter C++ och är ett av de absolut mest populära programspråken i branschen idag. Det betyder att du som vill arbeta som programmerare förväntas ha åtminstone en grundläggande kunskap om språket. C++ släpptes redan 1982, vilket gör att det har haft flera decennier på sig att skapa sig den dominanta position som språket har idag. En fördel med C++ är att det kan användas inom en rad olika användningsområden. På så sätt spelar det ingen roll om du vill designa en ny hemsida åt en kund eller skapa ett dataspel åt dina barn. Du kan göra det mesta genom att skapa en kod i C++.

Om du vill lära dig ett nytt programspråk kan du gå tillväga på samma sätt som när du vill lära dig ett utländskt språk. Det handlar om att ständigt repetera dina nya kunskaper för att kunna applicera dem i olika situationer.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *