Menu

Utbildningar inom programmering

IT-branschen växer hela tiden, och med den växer även nya yrken fram som tidigare inte existerat. Ett av dessa yrken är programmerare, och det är ett yrke som är i allt större efterfrågan. Om man funderar på en karriär inom IT-branschen är det med

Vanliga programspråk

  Precis som att en skribent arbetar i ett särskilt språk – som svenska, engelska eller spanska – har också programmerare sina egna språk. Skillnaden är att det är ett språk som sällan fungerar som kommunikation mellan människor på gatan. Istället är syftet att

Programmerare – ett framtidsyrke

  Om du vill utbilda dig till ett yrke som garanterat kommer att efterfrågas i framtiden kan programmerare vara något för dig. För varje år involveras datorer alltmer i vårt liv och numera finns behovet av programmerare i nästan alla branscher. Det är nämligen

Artificiell intelligens (AI)

  Artificiell intelligens har länge fångat intresset hos såväl science fiction-författare som teknologientusiaster, men det är först på senare år som det har inkorporerats i vårt dagliga liv. Med artificiell intelligens avses den typen av programvara som låter maskiner interagera med oss på ett
pinstagram