Menu

Programmering enklare än någonsin idag

Det har aldrig varit så lätt att lära sig programmera som det är idag. Förr i tiden var man tvungen att lära sig skriva krångliga textkommandon och minsta missade semikolon i koden kunde då göra att programmet inte fungerade som det skulle.

BASIC på Commodore 64

Många som idag arbetar inom svenska spelutvecklingsföretag växte upp med hemdatorn Commodore 64, som hade programmeringsspråket BASIC inbyggt i sin ROM-minneskrets. Det innebar att så fort man slagit på datorn kunde man börja programmera, utan att behöva ladda in något extra program. Det är även härifrån det välkända felmeddelandet ”Syntax error” kommer, då detta dök upp ifall man inte hade korrekt syntax på kommandona man skrev in.

Med dagens mått mätt var C64:ans BASIC komplicerad. Till exempel fanns inga kommandon för att rita grafik, så för att rita en linje på skärmen var man tvungen att gå in och peta direkt i minnesadresserna med kommandona POKE och PEEK. Det var dock vad man hade att jobba med på den tiden om man ville lära sig grunderna i programmering.

Programmera utan att skriva kod

Annat är det idag när det numera finns grafiska programmeringsspråk som Scratch och Blockly där man har olika färgglada block som man snäpper fast i varandra. Detta har även gjort det möjligt att programmera på smartphones och surfplattor, eftersom man bara drar och släpper block och sen matar in något värde här och där. Det här har sänkt tröskeln rejält för att lära sig programmering och idag är dessa typer av programmeringsmiljöer vanliga i skolor.

Inte sällan kombineras denna typ av programmering i skolor även med små robotar. Det blir mycket mer påtagligt vad man har åstadkommit med sin programmering om man ser en robot framför sig som rör sig, åker omkring, låter och blinkar utefter hur man själv har bestämt, jämfört med om man bara skulle se resultatet på en bildskärm.

Politikerna har börjat inse vikten av att lära ut programmering redan i skolan, för att öka intresset för yrket, då det finns ett stort behov av programmerare på arbetsmarknaden. Alla är dock inte intresserade av programmering men kan då istället öka sina chanser att få ett välbetalt jobb genom att med hjälp av tjänster som Hpguiden.se se till att få ett tillräckligt bra resultat på högskoleprovet.

Enklare att göra egna spel

Att programmera sina egna spel för dator, spelkonsol och mobil har också blivit betydligt enklare idag, inte minst tack vare internet som möjliggjort digitala distributionsplattformar som Steam, Google Play och Apples App Store. Det gör att i princip vem som helst idag kan publicera sitt spel för hela världen. Utvecklingsverktygen har också blivit både kraftfullare och mer lättanvända. Idag finns kompletta spelmotorer som Unity och Unreal Engine som är helt gratis att börja använda för mindre utvecklare, vilket har gjort att antalet indiespel fullkomligt exploderat.

Tycker man ändå att Unity verkar lite krångligt så finns appar som Ready Maker där man med ett enkelt grafisk gränssnitt kan göra sitt första spel direkt i mobilen eller surfplattan och sedan importera det till Unity om man vill göra något mer avancerat.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *