Menu

Är artificiell intelligens ett hot eller en möjlighet?

Det här med artificiell intelligens är ett fascinerande ämne. Kanske för att vi människor, så som vi vanligtvis definierar begreppet intelligens, inte stött på andra intelligenta varelser. Nu menar många att vi är på väg att tillverka maskiner som kan bli många gånger mer intelligenta än vad vi själva är. Detta är både lovande och hotfullt på samma gång. På såväl filmduken som i böcker har ämnets tänkbara konsekvenser ofta dragits till sin spets och slutat i krig mellan robotar och människor. I den här texten ska vi titta närmare på vilka konsekvenser ökad artificiell intelligens skulle kunna få.

google_self_driving_car_at_the_googleplexMöjligheter med artificiell intelligens

Ett sätt att definiera artificiell intelligens är att mäta den som beräkningskapacitet och förmåga att lösa problem. En schackdator som kan anpassa sig efter sin motståndare kan då sägas vara väldigt intelligent eftersom de bästa datorerna idag besegrar de bästa mänskliga schackspelarna. Det finns många applikationer som bygger på detta. artificiell intelligens för skribenter kan förenkla arbetet för många och en annan vanlig tillämpning av artificiell intelligens är simulationer och sannolikhetsberäkningar inom olika områden. Den artificiella intelligensen är alltså något som vi drar nytta av idag och i framtiden kan man tänka sig allt mer automatisering som en följd av utvecklingen. Maskiner kan sköta kirurgiska ingrepp och göra löpande bedömningar utifrån insamlad data. Vi har redan förarlösa bilar och robotar som kan ta hand många av de tråkigare sysslorna i hemmet. Det här målar upp en framtidsvision där vi människor kan lägga mer tid på fritidsaktiviteter och på att utveckla våra kreativa förmågor.

Rädslan för artificiell intelligen

En värld där intelligenta robotar och maskiner tar över allt flera sysslor kan verka skrämmande för många även om det innebär att vi får tid över till annat. Arbetsmarknaden kommer att förändras i grunden och mycket pekar mot att det inte kommer att finnas jobb för lika många som idag. Det talas också om en så kallad teknologisk singularitet. Det är en tidpunkt då den artificiella intelligensen exploderar och vida övertrumfar mänsklig intelligens. Domedagsprofeter och science fiction författare har hävdat att detta kan innebära mänsklighetens undergång eller åtminstone enorma förändringar av vår samhälle, bortom vår kontroll. Vi riskerar, enligt dessa teorier, att bli underställda maskinerna som mycket väl kan besluta sig för att det är rationellt att utrota mänskligt liv. Det ska dock sägas att intelligens är otroligt komplext. Många forskare hävdar att det inte ens är teoretiskt möjligt med en artificiell intelligens som överträffar människans förmåga att känna, uppleva och tänka fritt i en sammansatt värld.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *